ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

mathzogr_000

 

Παραδίδονται μαθήματα ζωγραφικής σε παιδιά από 6 ετών καθώς και σε ενήλικες.

Ειδικότερα

* Ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα για παιδιά με έμφαση στο χρώμα , στην καλλιέργεια της φαντασίας και στη δημιουργική απασχόληση. Επιχειρείται μια πρώτη γνωριμία των παιδιών με σπουδαίους ζωγράφους του παρελθόντος αλλά και με σύγχρονα έργα. Στόχος είναι η ενθάρρυνση και ενδυνάμωση  της κλίσης των παιδιών προς τη ζωγραφική μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων , αλλά και εικαστικής παιδείας.

Σε παιδιά άνω των 11 ετών επιχειρείται μεγαλύτερη μεθοδικότητα ενώ δίνεται βάρος και στο σχέδιο.

* Η εικαστική παιδεία θεωρείται απαραίτητη και για τους ενήλικες. Εδώ όμως ακολουθείται  ένα πιο συστηματικό πρόγραμμα εκμάθησης με αφετηρία το σχέδιο.   Ακολουθεί σύντομα, εισαγωγή στο χρώμα με παράλληλη ενασχόληση με το σχέδιο. Σε κάθε μάθημα γίνεται γνωριμία με έναν ζωγράφο και το έργο του. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη .
Τα τμήματα είναι ομαδικά , ανά τρεις ή τέσσερις, ή και ατομικά και μπορούν να δημιουργηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

*Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις για προχωρημένους , γίνονται μαθήματα πάνω σε εξειδικευμένα θέματα τεχνικής ή συγκεκριμένης τεχνοτροπίας καθώς και μαθήματα αγιογραφίας, όλα σε συνεννόηση με τον/την  ενδιαφερόμενο/η.

 

Τα τμήματα είναι ομαδικά , ανά τρεις ή τέσσερις, ή και ατομικά και μπορούν να δημιουργηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

ergapaidion

 

ergaenilikon